DJURKLINIKEN
SKÅNES MITT

Sommarens faror – ormbett

Huggormen (Vipera Berus) är den vilt förekommande giftormen i Skandinavien. Den kännetecknas av sitt karaktäristiska sicksack mönster på ryggen men kan i sällsynta fall även vara svart. Man påträffar den i hela Sverige mellan april och november men det är oftast under varma, soliga vår- och försommardagar våra husdjur blir ormbitna.

HUND

Hunden blir oftast biten i nosen eller läpparna men även bett i tassarna förekommer. Hur dålig en hund blir efter bettet är individuellt men beror också på var bettet tar.

Misstänker Du att Din hund har blivit ormbiten.

  •  Håll hunden i strikt vila och kontakta veterinär omedelbart.
  •  Vid lång resväg (fjäll eller skärgård) kan djurägaren själv ge kortison efter överenskommen dos och kontakta veterinär.
  •  Uppsök veterinär utan dröjsmål. Tidig behandling är betydelsefull.

En kort tid efter ormbettet, oftast inom en timme blir hunden trött och matt. Den lägger sig gärna ner och vill inte röra sig. Samtidigt börjar bettstället svullna upp. Om de blivit bitna i halsregionen eller nosen kan andningen bli ansträngd. Även vid bett i tassen ses en kraftig svullnad. Det är viktigt att hindra hunden att gå på benet.

Behandlingen går ut på att minimera skadan som giftet orsakar. Håll hunden i absolut stillhet. På djursjukhuset görs sedan en bedömning om vilken behandling som krävs. Är hunden svårt medtagen ges ett motgift. Vätsketerapi, kortison, antibiotika och eventuell smärtlindring kan också behövas. En del patienter får åka hem med medicin och andra får stanna kvar för vidare behandling och provtagning på djursjukhuset.

Det som händer efter ett huggormsbett är att man får en blödning i området, vätska sipprar ut i vävnaden, inflammation som ger en mycket kraftig svullnad. Ofta ser man en blåaktig missfärgning av huden och ibland kan man se bettet som ser ut som två parallella streck ca 5 mm långa med några mm mellanrum. Frisättningen av många kroppsegna substanser som svar på giftet kan ge generella symtom såsom kräkningar, diarré och buksmärta. Det är inte sällan som det utvecklas spasm i luftrören och djuret får svårt att andas. Man kan se ökad puls, blodtrycksfall och till och med chock. Ibland får man påverkan på nervsystemet, njurarna och även blodbilden. Dessa symtom brukar komma inom några timmar.

Svullnaden når sin maximala storlek inom 48 timmar och försvinner inom loppet av 3-4 dagar. De första två veckorna bör hunden ta det lugnt och endast gå ut och uträtta sina behov och sedan gå in igen. Muskelaktivitet bidrar till spridning av giftet och eftersom giftet kan ha orsakat skador på de inre organen som tex. hjärtat och njurarna så vill man ge dessa en chans att läka innan hunden gör något ansträngande.

De flesta hundar återhämtar sig efter ett huggormsbett men upp till 3-5% blir så sjuka att de avlider. Man har även sett hundar som mått bra i flera dagar och sedan plötsligt avlidit pga hjärtpåverkan. Under rehabiliteringstiden bör man kontrollera att hundens kroppsfunktioner fungerar normalt, dvs normal aptit och vattenintag, normal urinering och normal avföring. Det rekommenderas att man efter 1-2 veckor tar ett blodprov för att kontrollera funktionen av de inre organen (lever och njure). Detta är viktigt på alla hundar.

Vid lång resväg (fjäll, skärgård) kan kortison vara bra att ha till hands men kontakta alltid veterinär och rådfråga om olyckan är framme!

KATT

Det händer att katter blir ormbitna och då oftast i frambenen/tassarna. Katter klarar ofta ormbett bättre än hundar. I lindriga fall uppstår bara en svullnad kring bettstället. Ett ormbett kan också vara mycket allvarligt för katt.
Misstänker Du att Din katt har blivit ormbiten.

  •  Kontakta veterinär och håll katten i stillhet!

Behöver katten behandling på djursjukhuset får den behandling efter hur allvarligt medtagen den är liknande den som hundar får. Återhämtningen är viktig och katten bör hållas inomhus med kattlåda efter ett ormbett för att minska spridning av giftet genom muskelaktivitet.