DJURKLINIKEN
SKÅNES MITT

Poliklinik

På polikliniken får du gärna vara med när ditt djur undersöks eller behandlas. Här görs allmänna undersökningar, utredningar, provtagningar, ögon- och öronundersökningar, m.m.,  samt behandlingar som sårrengörningar, analsäcksspolningar, allergitester, vaccinationer, suturtagning, etc.

I egenskap av djurägare är din redogörelse för ditt djurs tillstånd mycket viktig för vår undersökning och diagnostisering. Tillsammans kan vi komma överens om ditt djurs fortsatta behandling. Det kan röra sig om vilket blodprov som ska tas, eventuell röntgenundersökning eller ultraljuds-undersökning etc.

Vid provtagning följs behandlingen av ditt djur upp när provsvaren kommit. Ofta skriver vi ut ett recept så att ditt djur kan medicineras hemma, receptet hämtas ut på ett vanligt apotek. Du får även råd och anvisningar om fortsatt vård i hemmet, det kan röra sig om medicinering, sårbehandling, speciell diet etc.

Du är alltid välkommen att ringa till oss om du har frågor angående ditt djurs behandling.