DJURKLINIKEN
SKÅNES MITT

Inför operationen

Om du har bokat tid för operation för din hund eller katt ska du tänka på att hon eller han ska vara fastande 12 timmar innan (gäller inte marsvin eller kanin). Du ska också rasta ditt djur ordentligt innan du lämnar det hos oss. För att minska infektionsrisken är det även bra om du badar ditt djur dagen innan.

Oavsett när ditt djur har fått tid för operation, ska alla patienter komma hit på morgonen. Vi undersöker djuren och ger dem något lugnande.

Den lugnande medicinen gör att de blir avslappade innan det är dags för narkos.

De flesta ingrepp planerar vi så att patienten kan åka hem samma dag. Eftersom vi måste prioritera akuta fall kan vi aldrig säga exakt när vi kommer att börja operera och hur lång tid operationen kommer att ta.

Passa på att göra andra ingrepp när djuret är sövt

Om du vill passa på att få andra saker utförda när ditt djur ändå är nedsövt för operation, går det naturligtvis bra. Det kan till exempel vara att få hjälp med öron eller klor. Säg bara till när du bokar operationstiden, så vi kan sätta upp extra tid för ditt djur och slipper förseningar

Operation kräver högsta hygien

Eftersom vi gör kirurgiska ingrepp är hygienen oerhört viktig. Därför kan du inte följa med ditt djur in på operationssalen och inte heller vara med när det sövs.

Premedicinering

Inför varje narkos, oavsett om ditt djur ska opereras, byta gips eller undersökas sovande, bestämmer vi den metod och de narkosmedel som bäst lämpar sig beroende på art, ras, ålder, allmäntillstånd, sjukdomstillstånd, sjukdomshistoria och vilken typ av ingrepp som skall utföras. En stund före sövning ges en lugnande spruta för att djuret skall bli så avslappnat som möjligt inför narkosen. Den lugnande sprutan medför att djuret mår bättre, dosen av sövningsmedel blir lägre, narkosen blir stabilare och uppvaknandet likaså.

I samband med den lugnande sprutan ges även smärtlindring i dos och med preparat som är anpassat efter typen av ingrepp. För oss är det viktigt att ditt djur är utan smärta vid och efter uppvaknandet.

Sövning

När det är dags för sövning sätter vi en kanyl i ett blodkärl i benet för att kunna ge narkosmedlet och för att kunna ge understödjande dropp under operationen.
Narkosmedlet ges och när rätt narkosdjup erhållits förs en andningstub ner i luftstrupen
genom vilken djuret andas såväl syrgas som narkosgas.

Övervakning

Till vår hjälp har vi avancerad övervakningsutrustning. Vi kontrollerar och följer bl.a. andningen, syremättnad i blodet, koldioxid i utandningsluften och puls, samt självklart det vi kan se med ögonen och känna med fingrarna, t.ex. storlek på pupiller, färg på slemhinnor m.m.