Laboratorium

Många diagnoser kräver att vi tar prover på ditt djur. Därför är det en stor tillgång att ha ett eget laboratorium, där vi får provsvaren direkt.
Vårt lab analyserar bland annat blodprover, cellutstryk,  parasitundersökningar, urinprover och bakterieodlingar.
Krävs det specialanalyser, exempelvis vävnads och tumöranalyser, eller speciella alergi prover så skickar vi dem till andra laboratorium i Sverige eller utomlands.
Tänker du para din tik men är osäker på om det är dags, kan vi hjälpa dig med ett vaginalutstryk och en progesterontest som som ger dig ett mer exakt svar på när hon höglöper.