DJURKLINIKEN
SKÅNES MITT

Klåda

Även våra husdjur kan få problem med magen. Orsakerna kan vara många och det är omöjligt att här innefatta alla. Besvären kan komma plötsligt eller vara av mer kronisk karaktär.

Vid en akut åkomma är vanliga symptom kräkningar och/eller diarré. Många gånger beror det på att hunden/katten fått i sig något olämpligt och tillståndet går i dessa fall oftast över snabbt.

När en hund/katt har diarré och/eller kräkningar blir den lätt uttorkad, pga att den förlorar mycket vätska. Särskilt hos unga djur går detta förhållandevis snabbt. Du behöver då få hjälp av veterinär att tillföra vätska i form av dropp. I lindrigare fall ges droppet under nackskinnet, men i allvarligare fall kan djuret behöva läggas in och få vätska intravenöst och ofta då i kombination med annan medicinering.

Genom att lyfta djurets nackskinn uppåt kan du kontrollera om den håller på att torka ut. Om nackskinnet lätt sviktar tillbaka mot kroppen och återtar sin ursprungliga form är hunden/katten inte uttorkad. Om däremot nackskinnet ”stannar kvar” kan det vara ett tecken på att djuret håller på att torka ut. Kontakta i så fall veterinär.

OBSERVA att vid minsta osäkerhet skall veterinär kontaktas.