DJURKLINIKEN
SKÅNES MITT

LABORATORIUM

Vi har egen modern och välutrustad lab där svaren oftast är färdiga innan djurägarna lämnar kliniken eller i annat fall senare under dagen. För ditt djur betyder detta att behandling kan sättas in snabbare och tillfrisknandet kan börja. 

De prover som vi ej kan köra hos oss skickar vi till samarbetspartners lokalt eller utomlands.