Kattkollen08 juni 2012

Sedan våren 2013 har vi börjat erbjuda gratis öronmärkning vid sterilisering och kastrering av katt. Detta kommer att gälla som pågående kampanj framöver.

Statistiskt lever de kastrerade katterna dubbelt så länge som de okastrerade, de blir mer tillgivna och rofyllda.

Här kommer lite fördelar:

• Katten kommer inte i bråk med andra katter om revir, vilket ger färre konfrontationer.
• Springer inte bort under perioder, risken för trafikskador minskar.
• Risken för livmoderinflammation försvinner
• Mindre vanligt med juvertumörer
• Successivt avtagande doftmarkering efter kastration.