Florin Gurban13 juni 2012

Leg. Vet. Florin Gurban – tog veterinärexamen 1980 och har sedan dess jobbat med stora och små djur. 

Många år av arbete inom olika områden har till en bred kompetens och stor erfarenhet av såväl allmän kirurgi som allmän medicin. Håller på att fortbilda sig kontinuerligt genom såväl nationella som internationella kurser.