DJURKLINIKEN
SKÅNES MITT

Fästingar

Hundar, katter och andra sällskapsdjur drabbas ofta av fästingbett och kan därför smittas av fästing- överförbara sjukdomar. Borrelios och anaplasmos (tidigare ehrlichios) ger en rad diffusa symptom från ben och leder så som hälta, stelhet, svullnad och ömhet men även feber, nedsatt aptit och påverkat allmäntillstånd kan förekomma.
För att undvika fästingburna sjukdomar är det viktigt att regelbundet söka igenom djurets päls och avlägsna fästingar, oavsett om de sitter fast eller kryper omkring. Fästingar som kryper på djuret kan också vandra över till människa vid närkontakt. Använd pincett eller fästingplockare (kan köpas på djursjukhuset), undvik också om möjligt allt för fästingrika områden.På apoteket finns idag ett antal preparat för användning i förebyggande syfte. Preparaten har långtidseffekt och behandlingen upprepas cirka en gång per månad under fästingsäsongen. Preparaten har en avdödande effekt på fästingen och förhindrar på så vis att eventuell smitta överförs. För hund och katt finns de receptfria preparaten Frontline vet. (spot on och spray) och Tiguspray. Till hund finns dessutom Bolfo vet. (spot on), Exspot vet. (spot on) samt Scalibor vet. (halsband).

Borrelios

Fästingen härbärgerar borreliabakterien i tarmen och organismen måste migrera därifrån till fästingens spottkörtlar för att via saliv infektera vid bett. Detta innebär att ju snabbare fästingen avlägsnas från djuret desto mindre risk för överföring.
Hos de hundar som utvecklar symptom ses hälta/stelhet och svullna ömma leder beroende på en inflammation. Måttlig feber förekommer samt nedsatt allmäntillstånd och trötthet. Borrelios hos katt finns inte beskrivet i någon större omfattning utan tycks huvudsakligen förlöpa subkliniskt. Hälta och eventuellt humörförändringar är möjliga symptom.
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd tillsammans med serologisk undersökning (påvisande av antikroppar i blodet). Borreliaorganismen är penicillinkänslig och behandlingstiden är vanligtvis 7-14 dagar.

Anaplasmos (Tidigare Ehrlichios)

Den i Sverige förekommande anaplasmosarten överförs precis som Borrelios via fästingbett. Även för anaplasmos tror man att tiden som fästingen sitter kvar har betydelse för om bakterien ska överföras eller inte.
Hund har ofta ospecifika symptom där akut feber och trötthet tycks vara vanliga. Hälta, mag- och tarmstörningar, ledont, stelhet och vinglighet kan också förekomma. Katter kan också drabbas med liknande symtom men det är ovanligt. Diagnosen baseras på anamnes, kliniska fynd och påvisande av antikroppar genom blodprov. Anaplasmos behandlas med antibiotika.