Adrian Gurban13 juni 2012

Leg. Vet. Adrian Gurban – har specialintresse inom kirurgi och bilddiagnostik. Håller på att vidareutbilda sig i ortopedi och traumakirurgi.